Jaarcursussen sociale filosofie

VAN MENS TOT WERELD

 

Een filosofische verkenning van mens tot wereld die aanzet tot reflectie.
= To be or not to be?
Over de mens als vraagstuk en zijnde-in-wording.

Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Hoe moet ik leven? In wat voor wereld(en) leven wij? Wat is de zin van alles?
Vertrekkend vanuit zijn geworpenheid = zijn voorgeschiedenis, geboorte, paradise lost en immigratie op de wereld, zijn curriculum vitae = het leven als reisverhaal,
gedreven door bestaanszekerheid, zoekend naar bestaanswaardheid = de ‘meer’waardezoeker!

Over zijn nature en nurture, zijn ontwerpend vermogen en de symbolische orde.
Over de biofiele tot necrofiele ingesteldheid.
Over zijn dialectische identiteit en le désir, c’est le désir de l’autre.
Dus, van eiland tot wereld, ook in historisch perspectief.
Over levensnoodzakelijke en over fatale vormen van verbondenheid.
Over de gezonde samenleving en de amor mundi.
Over het einde van de grote verhalen, de (schaarste aan) welvaart en welzijn.
Over hoop en duurzame ontwikkeling.
To care or not to care ... 365°

Bronnen: filosofie, psychologie, geschiedenis, kunsten, journalistiek, ...

 

VOOR WIE?

TRAJECT 1

Voor (pre/post)studenten, JoVo’s = jong volwassenen, nieuwkomers allerhande.

= voor wie van thuis/omgeving door sociaal en/of economische, migratie, psychosociale en/of culturele factoren onvoldoende ondersteuning of bagage meekregen/meekrijgen en (daardoor ook) minder studie-/ afstudeerkansen hebben en (dus!) ook minder welvaart- en welzijnsperspectieven...
= complementair aan regulier onderwijs/opleiding

TRAJECT 2

Voor al wie na of naast zijn/haar opleidingen en persoonlijke background hongerend is naar méér: kennis, zingeving, context, humanitas en horizon&taal

 

DOOR WIE?

Hoofddocent/filosoof/gastvrouw:
Leonor Wiesbauer

 

WANNEER?

Of 24 weekdagavonden van 19u - 20u30 (dagdeel) volgens de academische kalender. Of midweek zomercampus.

 

WAAR?

Campus Wiesbauer:
Haantjeslei 40
2018 Antwerpen

 

DEELNAME?

Vrij&willig maar niet vrijblijvend.
Per traject maximum 8 personen
Gratis voor studenten/bewoners van district A +

Inbegrepen: syllabus, extra teksten/docu enzo, drankje pauzes/ andere deelnemers betalen een faire bijdrage in de werkingskosten.

Inschrijven via intakegesprek (wederzijdse kennismaking en motivering)/ beslissing toelating in onderling overleg/wederzijds engagement!