Schooljaarlopende woensdagnamiddagen

STUDIO CONTEXT

 

WereldWij(s)heid, wortels en vleugels, via een bad/aanbod algemene vorming => horizon verruimen en interesses wekken/stimuleren, kritische zin en talenten versterken, zelfvertrouwen, empathie en medeburgerschap voeden.

Ontmoetingen met zichzelf en met elkaar, met kennis en waarden, kunst en cultuur, geschiedenis en actualiteit, Bildung en context, klassiekers en idealen, gelaagdheid en detail, canon en het aanbod van rondom-tot-veraf, horizon&taal en extramuros, (inter)linken en beyond, ...

 
 

VOOR WIE?

Voor (pre/post)studenten, JoVo’s = jong volwassenen, nieuwkomers allerhande.

= voor wie van thuis/omgeving door sociaal en/of economische, migratie, psychosociale en/of culturele factoren onvoldoende ondersteuning of bagage meekregen/meekrijgen en (daardoor ook) minder studie-/ afstudeerkansen hebben en (dus!) ook minder welvaart- en welzijnsperspectieven...
= complementair aan regulier onderwijs/opleiding

= kunnen mits gemotiveerd verzoek en goedkeuring ook deelnemen aan ander aanbod; komen in aanmerking voor de jaarcursus en kunnen appèl doen op permanente faciliteiten bib/coaching (zie EXTRA PLUS)

 

DOOR WIE?

Hoofddocent/filosoof/gastvrouw:
Leonor Wiesbauer

 

WANNEER?

WOE-namiddagen (dagdeel) van 14 u-17u ... x 24
volgens de Academische kalender;
Tijdspad: zie agenda pilootjaar 2019

 

WAAR?

Campus Wiesbauer:
Haantjeslei 40
2018 Antwerpen

Extramuros: dus soms ook (deels) op verplaatsing

 

DEELNAME?

Vrij&willig maar niet vrijblijvend.
Per traject maximum 8 personen
Gratis voor studenten/bewoners van district A +

Inbegrepen: syllabus, extra teksten/docu, drankje pauzes, verplaatsingen (zo nodig) en tickets extramuros activiteiten. Andere deelnemers betalen een faire bijdrage in de werkingskosten.