Welkom

WELKOM op de Wereldburger Academie die aangeboden wordt om er te komen bijleren over het fenomeen mens en een waaier aan werelden. Om interesses te wekken en te voeden, inzichten en inzet te kaderen.

Dank zij de financiële steun van Burgerbegroting district Antwerpen kan de publiekswerking vanaf deze lente 2019 helemaal uitgerold worden.

Schrijf tijdig in voor één of meer salons, lezingen, cursussen, nieuwsbrief, … en misschien of wellicht vaar je er wel bij zoals een deelnemer die recent in haar dankwoord schreef: “Doorheen de jaren heb ik erg veel uit de salons gehaald: de kennis die gedeeld werd, de gastvrijheid, het verruimde wereldbeeld, de verrijking door de gekozen thema’s, ook alle literatuur en muziek die ik heb leren kennen, het advies, …”

Als smaakmaker en statement geef ik alvast graag deze mooie woorden en doordenkers van Ben Okri mee:

Want na de evangeliën,
na de menselijke en de goddelijke komedie,
na de duizend en één nachten,
na schuld en boete,
oorlog en vrede, trots en vooroordeel,
het geraas en gebral,
tussen goed en kwaad,
het zijn en het niets,
na de storm, het proces,
en het braakland,
nadat een wereld uiteen is gevallen,
na honderd jaar eenzaamheid,
en het zoeken naar de verloren tijd, 
in het koninkrijk van deze wereld,
kunnen wij de goden nog steeds verbazen in
menselijkheid
en de stof van toekomstige legenden vormen,
als wij maar durven echt te zijn,
en de moed hebben om in te zien
dat dit de tijd is om de beste droom
te dromen van alle dromen die er zijn.

uit 'Het gevecht in de geest' 1990-2000